Enquête: wat zijn de woonwensen van ouderen in Oostrum?

Er worden op dit moment concrete plannen gemaakt voor het perceel van Camps aan de Mgr. Hanssenstraat, bij het spoor. Een deel van die plannen bestaat uit woonvormen voor ouderen. Daarom kreeg de Dorpsraad de vraag om de woningbehoefte in Oostrum te peilen.

Vergrijzing voorkomen is een belangrijk speerpunt. Als er in het dorp woningen beschikbaar komen die ouderen interessant vinden, dan bevordert dat de doorstroom in Oostrum, en biedt dat weer meer kansen aan jongeren om een woning in het eigen dorp te vinden.

Woonwensen
Welke woonwensen moeten we wat u betreft zeker meenemen in de plannen? Welk type woning zou u prettig vinden? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

□ bungalow
□ seniorenwoning
□ kleine 2 onder 1 kap
□ geschakeld of semi-vrijstaand
□ patiowoning
□ appartement
□ aanleunwoning
□ seniorenflat (zelfstandig)
□ seniorenflat in verzorgingshuis
□ verzorgingsflat
□ overige of specifieke woonwensen:


…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tuin / buiten
□ geen tuin of balkon
□ eigen tuin
□ eigen balkon
□ gezamenlijke tuin
□ moestuin of kas

Lever uw antwoord voor 8 juli in bij Jan-Willem Bruijsten.
Doe het in de bus op Gildestraat 32, of stuur een email naar voorzitter@dorpsraadoostrum.nl.

Delen mag!