Digitale informatieavond mogelijk windpark in Venray

De verkenning van een mogelijk windpark in Venray gaat vanwege corona digitaal verder. Inwoners en grondeigenaren wordt gevraagd om mee te praten en mee te denken tijdens een digitale informatieavond. Inwoners kunnen zich op windparkvenray.nl aanmelden voor de sessie op donderdag 19 november om 20.00 uur.

Meer informatie:
o folder
o persbericht
o online enquête

Voor grondeigenaren is er een aparte sessie op 17 november, op uitnodiging.

Militaire oefening BASIC Strike 5-9 oktober

Van 5 tot 9 oktober, tussen 09.00 en 17.00 uur, oefent de vliegbasis De Peel de CAS-procedures (Close Air Support) voor grond-luchtsamenwerking en het leveren van luchtsteun voor grondtroepen. Daarbij leveren militaire gevechtsvliegtuigen vuursteun op korte afstand voor troepen in benarde situaties.

CAS vergt veel coördinatie tussen lucht- en grondeenheden, en daarom is goede training nodig. Op langere termijn kan dit levens redden tijdens missies in het buitenland.

Overlast kan men melden via het online klachtenformulier. Op luchtmacht.nl/vliegbewegingen staat meer informatie. Vragen stellen kan via COMMUNICATIE.OTCO@mindef.nl.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Nieuws van de dorpsraad

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Luchthaven De Peel
Defensie heeft een website gemaakt waar geïnteresseerden informatie kunnen vinden over het Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire vliegbases.
Daarnaast wil men een burenmailing starten met onder andere informatie over oefeningen. Stuur een mail met ‘aanmelding voor burenmailing’ naar informatiedepeel@mindef.nl om de mailing te ontvangen.

Vrijwilligersmarkt
Na het succes van afgelopen jaren organiseert Match voor Vrijwilligers wederom de vrijwilligersmarkt. De markt vindt plaats op 5 september op het Schouwburgplein in Venray, van 10:00 tot 14:00.

Geen Goede Doelen Week in 2020
De collecteweek in het voorjaar moest worden afgelast vanwege corona. Inmiddels hebben de organisatoren van de Goede Doelen Week Venray bijna allemaal besloten om dit jaar geen gezamenlijke collecte meer te houden. Dat geldt voor Venray en de meeste kerkdorpen, waaronder Oostrum. Redenen zijn onder andere dat plannen lastig is (omdat versoepelingen kunnen worden teruggedraaid), dat veel collectanten tot de risicogroep behoren, en dat de motivatie misschien minder is vanwege de economische onzekerheid. Ook zou de collecte van 2021 (die nu staat gepland rond Pasen) dan te snel na die van 2020 zou komen.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

OPROEP! Stuur uw vakantiefoto naar OW!

Het duurt niet lang meer of de vakantieperiode breekt aan. Maar waar gaan we heen dit jaar? Corona zorgt dat voor menigeen dit jaar de vakantie een andere invulling krijgt dan gepland. Wordt het een huisje aan de Noordzee of een camping in Drenthe? Trekt u wat verder van huis en passeert u de grens met België of Duitsland? Of stapt u toch het vliegtuig in naar Spanje of Griekenland? Hoe dan ook, er is vast iets moois van te maken.

OW! is razend benieuwd naar wat de Oostrummers deze zomer gaan ondernemen en beleven. Stuur daarom uw leukste, mooiste, grappigste, meest bijzondere vakantiefoto naar ons toe. Vergeet niet te vermelden waar de foto is genomen, wie de afzender is en eventueel een korte beschrijving bij het kiekje. Alle foto’s krijgen een plaatsje in het weekblad. Dat wordt ook voor de thuisblijvers dus lekker genieten!

Gaat u binnenkort al op vakantie? Geen probleem natuurlijk! Insturen kan per direct!

werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Informatie avond BeePower Postcoderoos Oostrum

Sluit je aan bij de positieve energiebeweging!

BeePower is de lokale energiecoöperatie van de Gemeente Venray en wij geven actief vorm aan deze beweging. Wij nemen het heft in eigen handen en dragen met onze energieprojecten bij aan een toekomstbestendige wereld.

Zo doen we dat!

Wij wekken samen, met de inwoners van Oostrum en anderen in de Gemeente Venray, groene stroom op. En dat levert ook wat op! Niet voor de energiegiganten, maar voor onszelf. Door de energierekening van jou thuis te verlagen, maken we de buurten een stuk groener.

Zonnepanelen op een groot dak in jullie buurt!

Geen plek voor zonnepanelen op je eigen dak? Je bent niet de enige. Wij organiseren een postcoderoos project in Oostrum waar wij op een groot dak met zonnepanelen groene (duurzame) energie opwekken. Leuk om te weten, dat de panelen op het dak van het gebouw waar je langs fietst, jouw stroom opwekken.

Doe ook mee!

De dorpsraad van Oostrum geeft BeePower het podium om dit project te presenteren. Kom naar de openbare dorpsraadvergadering op 8 oktober 2019 vanaf 20:00 uur in de Oesterham.

Doe mee samen met je dorpsgenoten en maak een succes van dit project voor en door Oostrum!

“Stuurgroep Kap & Herplanting Oostrum”

Tijdens de openbare dorpsraadvergadering van 13 maart jl. stond op de agenda onder andere de bomenkap in de Vlasakker en het verzoek tot bomenkap aan een deel van de Randenrade. Dit onderwerp leidde tot een extra opkomst bij de vergadering en uit de discussie bleek een grote betrokkenheid bij het groen in Oostrum. Deze betrokkenheid bleek ook eerder al tijdens de enquête voor het DOP, waarin een ruime meerderheid zich heeft uitgesproken voor behoud van het groen in Oostrum.

Met betrekking tot de bomenkap sprak de vergadering uit dat bij verzoeken tot kap het wenselijk is om dit breder te bespreken dan met de directe omwoners alleen.

Om aan bovenstaande invulling te geven heeft de dorpsraad besloten om een “groencommissie” in te stellen die ingeschakeld zal worden bij alle groenvraagstukken (kap, aanplant, herinrichting) die zich in Oostrum voordoen. Er hebben zich al drie personen bereid verklaard om zitting te nemen in de commissie en het is de bedoeling van de dorpsraad om dit verder uit te breiden naar 5-6 personen. Mensen die gemotiveerd zijn om hierin deel te nemen kunnen zich melden bij de dorpsraad (secretaris@dorpsraadoostrum.nl).

Wij hopen hiermee een gepaste invulling te geven aan de behoeftes omtrent groen in ons dorp.

 

Dorpsraad Oostrum

Bomen Vlasakker

Info vanuit de gemeente ontvangen op info@dorpsraadoostrum.nl:

Beste Oostrum,

De gemeente ontving een verzoek tot het verwijderen van een of twee bomen in de Vlasakker in het gedeelte tussen de Randenrade en de Asselberghstraat.

In dit gedeelte zijn in het verleden al eens bomen opgeruimd omdat deze ziek waren. In deze straat staan Carpinussen (haagbeuken) en deze boomsoort heeft vaak last van de Verwelkingsziekte. Er staat nu ook weer een boom op de rooilijst om komende winter opgeruimd te worden. Dit omdat deze ook met deze ziekte besmet is. De symptomen zijn dat ze verminderd in blad staan en vervolgens uiteindelijk doodgaan.

Het verzoek tot het verwijderen van een of twee bomen kwam uit het gedeelte wat het dichtst tegen de Asselberghstraat aan ligt, hier zijn nog nooit bomen uitgevallen.

Bij het verzoek tot verwijderen gemeenteboom verzoeken wij de aanvrager altijd om de mening te peilen van de omwonenden om zodat wij kunnen zien of er bezwaren zijn vanuit hen.

We hebben een keurig overzicht gekregen van alle bewoners uit de straat en daarin werd bijna unaniem aangegeven dat men het liefst nieuwe bomen terug wilde met nieuwe beplanting.

Omdat er in deze straat al problemen zijn met deze boomsoort en in de toekomst verder zullen ontstaan, zoals hierboven beschreven, hebben wij besloten om nu door te pakken en acht bomen te verwijderen en vijf bomen terug planten.

We kunnen alleen aan de oneven kant bomen terugplaatsen omdat de bomen aan de kant met de even nummers boven op het riool staan. Met de huidige inzichten en volgens de laatste normen van het planten van bomen planten we in principe geen bomen meer op kabels en leidingen.

We willen dus aan het breed gedragen verzoek van de straat gehoor gaan geven. We hebben de volgende verdeling gemaakt van de vijf nieuwe bomen.  In het vak waar nu boom 7 staat gaan we twee bomen terug planten, waar nu de zieke boom 6 staat een boom terug planten, in het vak bij nummer 1a een boom terug planten en in het vak waar nu de bomen 2 en 4 staan komt er dan ook een terug. Qua beplanting zal dit in de lijn liggen van de vorig jaar opgeknapte Hoefslag, en voor de bomen gaan we een soort uitzoeken van de tweede grote, dat wil zeggen dat deze bomen maximaal tussen de 10 en 15 meter groot kunnen worden.

Mochten u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht mail dan gerust: info@dorpsraadoostrum.nl

Schets situatie Vlasakker: