Uitnodiging thema-avond op dinsdag 12 februari om 20.00 uur

Beste inwoners van Oostrum,


Graag nodigen we u uit voor de openbare thema-avond van de Dorpsraad.

Op deze avond zal Harm Wijgergangs, directeur STEVIG en zorgcentrale Dichterbij, samen met een cliënt en begeleider u volledig informeren over STEVIG. STEVIG helpt mensen met een licht verstandelijke beperking en een gedragsstoornis, maar biedt ook forensische zorg. Dit is de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische gedragsstoornis, die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.

In Oostrum zijn 2 behandellocaties, t.w. Wanssumseweg 14 en Mgr. Hanssenstraat 57-59.

Ook altijd de vragen gesteld:

 • Welke mensen worden daar op de Wanssumseweg behandeld ?
 • Waarvoor worden ze zoal behandeld ?
 • Gaan cliënten vanuit de forensische zorg uiteindelijk ook resocialiseren en waar gebeurd dit dan ?
 • Werkt STEVIG samen met de TBS kliniek en hoe ziet deze samenwerking er precies uit ?

Op al deze vragen zult u deze avond antwoord krijgen.

Dus maak maar alvast ruimte in uw agenda.Graag zien we u allen op dinsdag 12 februari om 20.00 uur in D’n Oesterham!!!

“Wist u Dat….” november 2018

 • De Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente
 • Er wordt gewerkt aan de “Dichtligtijden” van de spoorwegovergang door Pro-rail
 • We de conceptplannen voor Paschalis hebben ontvangen
 • Men hier een 2- en 4 sterren hotel met trouwlocatie wil vestigen
 • Er veel wegwerkzaamheden plaatsvinden op dit moment.
 • We bijna de uitslag krijgen van het handhavingsverzoek dat er ligt bij het RUD in zake de geur- en geluidsoverlast van Rixona.
 • U de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl.
 • Er zich nog véél mensen voor 31 oktober hebben aangemeld voor Glasweb.
 • Er een gesprek is gepland met gemeente, dorpsraad en initiatiefnemers inzake de stagnerende bouwplannen in Oostrum Oost.
 • Er in november opnames worden gemaakt in Oostrum door een documentairemaker.
 • Er gewerkt wordt aan een ontmoetingsplek buiten bij de Watermolen en hier een jonge Oostrumse ontwerper zijn eerste ideeën aan het uitwerken is.
 • De Groencommissie aan het kijken is naar een juiste plek voor het planten van een “Rabobank honingboom”.

“Wist u Dat….” Oktober 2018

 • de Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente
 • De gemeente een groot deel van de openbare verlichting gaat vervangen. Dit doen ze omdat verlichting verouderd is, te veel energie verbruikt en om te bekijken of de huidige verlichting nog voldoet aan de normen en het beleid wat we bepaald hebben. Ze doen dit ook om de sociale en verkeersveiligheid te verbeteren en energie te besparen. Alle nieuwe verlichting is voorzien van een dimmer, zodat bijvoorbeeld ’s nachts als er weinig verkeer is het licht niet onnodig fel brandt.
 • Alle verlichting zal vervangen worden door LED verlichting. Op sommige plaatsen zullen lichtmasten verdwijnen, maar daar komen dan op andere plaatsen weer lichtmasten voor terug om een betere verdeling te krijgen.
  De aannemer gaat aanstaande maandag starten hiermee. Ze gaan werken volgens onderstaand schema:
 • De komende week zal men bij het eerste deel van de bewoners een brief in de bus doen, de rest volgt in de weken erna.
 • u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl
 • u zich tot 31 oktober kunt aanmelden voor gratis aanleg: https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden
 • de Dorpsraad met de gemeente en de initiatiefnemers heeft gesproken over de stagnerende woningbouwplannen in Oostrum Oost.

Openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum 9 oktober 2018

Oostrum,  29 september 2018


Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum.

Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 9 oktober 2018  in
D’n Oesterham
Aanvang: 20.00 uur

Namens de dorpsraad
B.M.M. Künen, voorzitter

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen vergadering 13 maart 2018
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Voorstellen Michel Verstappen en Wendy Janssen
 6. Mobile homepark Venray (opvang arbeidsmigranten)
 7. Stand van zaken en mededelingen (via one-pagers):
  • Via Venray
  • Woningbouw Oostrum oost
  • Glasweb Venray
  • Buurt whatsapp (afgesloten)
  • Paschalis
  • Aanpassing Spurkterdijk
  • Rixona: geuroverlast en maatregelen
 8. Rondvraag

Heb je ook een punt in te brengen of om op de agenda te zetten, mail ons gerust: info@dorpsraadoostrum.nl

“Wist u Dat….” September 2018

 • de Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente
 • u veel informatie kunt vinden op https://venray.raadsinformatie.nl/
 • we sinds de zomer TWEE nieuwe leden hebben: Wendy & Michel
 • er op 13 september een informatieavond is over de reconstructie van de Spurkterdijk
 • we graag uw reacties, kansen en suggesties horen over het plan om maximaal 240 arbeidsmigranten tijdelijk te huisvesten op de Hulst I.
 • de Dorpsraad onderdeel uitmaakt van de klankbordgroep die daarvoor is opgericht.
 • u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl
 • u zich nog altijd kunt aanmelden via https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden
 • Oostrum veiliger is geworden door de afronding van het buurt-whatsApp project.
 • op het “vrijerspaadje” de stoeptegels weer worden vastgelegd
 • de Dorpsraad met de gemeente en de initiatiefnemers heeft gesproken over de stagnerende woningbouwplannen in Oostrum Oost.
 • de Dorpsraad binnenkort wordt bijgepraat over de Hotel-plannen bij Paschalis
 • we met het “werkhuis” in contact staan om mogelijk nieuwe picknick banken te laten maken voor bij de watermolen

“Wist u Dat….” , Augustus 2018

 • de Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente
 • we mensen nog altijd zoeken voor bij de dorpsraad
 • u gerust even kunt bellen, appen of mailen om u aan te melden
 • u veel informatie kunt vinden op https://venray.raadsinformatie.nl/
 • De verbouwing van de Oesterham flinke vooruitgang boekt
 • Het bijna kermis is en het Kermiscomité voor u allen weer van alles heeft georganiseerd
 • Er een plan is om maximaal 240 arbeidsmigranten tijdelijk te huisvesten op de Hulst I.
 • De Dorpsraad hier afgelopen maandag een informatiebijeenkomst over heeft bijgewoond
 • de Spurkterdijk wordt verbreedt en hiervoor ook bomen worden gekapt
 • de Groencommissie in gesprek is met de gemeente over de bomenkap en herplanting in het algemeen
 • u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl
 • u zich nog altijd kunt aanmelden via https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden
 • er buurtpreventieborden komen ter ondersteuning aan het burgerinitiatief

“Stuurgroep Kap & Herplanting Oostrum”

Tijdens de openbare dorpsraadvergadering van 13 maart jl. stond op de agenda onder andere de bomenkap in de Vlasakker en het verzoek tot bomenkap aan een deel van de Randenrade. Dit onderwerp leidde tot een extra opkomst bij de vergadering en uit de discussie bleek een grote betrokkenheid bij het groen in Oostrum. Deze betrokkenheid bleek ook eerder al tijdens de enquête voor het DOP, waarin een ruime meerderheid zich heeft uitgesproken voor behoud van het groen in Oostrum.

Met betrekking tot de bomenkap sprak de vergadering uit dat bij verzoeken tot kap het wenselijk is om dit breder te bespreken dan met de directe omwoners alleen.

Om aan bovenstaande invulling te geven heeft de dorpsraad besloten om een “groencommissie” in te stellen die ingeschakeld zal worden bij alle groenvraagstukken (kap, aanplant, herinrichting) die zich in Oostrum voordoen. Er hebben zich al drie personen bereid verklaard om zitting te nemen in de commissie en het is de bedoeling van de dorpsraad om dit verder uit te breiden naar 5-6 personen. Mensen die gemotiveerd zijn om hierin deel te nemen kunnen zich melden bij de dorpsraad (secretaris@dorpsraadoostrum.nl).

Wij hopen hiermee een gepaste invulling te geven aan de behoeftes omtrent groen in ons dorp.

 

Dorpsraad Oostrum

“Wist u Dat….”, April 2018

“Wist u Dat….”

 • er riolering wordt aangelegd op het voormalige BAM terrein
 • de Spurkterdijk wordt verbreedt en hiervoor ook bomen worden gekapt
 • we in gesprek zijn met de gemeente over de bomenkap en herplanting in het algemeen
 • u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl
 • er 22 mei een GLASWEB thema avond is. We zijn er BIJNA!!
 • u zich nog kunt aanmelden via https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden
 • we mensen zoeken voor bij de dorpsraad
 • er nieuwe bloembakken op het dorpsplein komen
 • er verkeersmetingen gedaan worden rondom de kruising Stationsweg – Hanssenstraat
 • de Oesterham binnenkort wordt verbouwd
 • er buurtpreventieborden komen ter ondersteuning aan het burgerinitiatief
 • informatie over het Servicepunt achter op het weekblad te vinden is

Uitnodiging Openbare Vergadering van de Dorpsraad Oostrum, dinsdag 13 maart 2018

   

Oostrum,  3 maart 2018

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum.

Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 13 maart 2018  in D’n Oesterham
Aanvang: 20.00 uur


Namens de dorpsraad
B.M.M. Künen, voorzitter

 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen vergadering 10 oktober 2017
 4. Presentatie Aviko Rixona geur- en geluidsoverlast
 5. Ingekomen en uitgaande stukken
 6. Aanvragen leefbaarheidsfonds
 7. Financieel jaarverslag
 8. Wijzigingen in groenvoorziening
 9. Stand van zaken en mededelingen (via one-pagers):
  • Huiskamerproject
  • Inritconstructie Mgr. Hanssenstraat/Stationsweg
  • Via Venray
  • Woningbouw Oostrum oost
  • Glasweb Venray
  • Buurt whatsapp
  • Gebiedsgericht werken gemeente
  • Oesterham (schoon door de poort)
 10. Rondvraag.
  Heb je ook een punt in te brengen of om op de agenda te zetten, mail ons gerust: info@dorpsraadoostrum.nldownloaden agenda (pdf)