Buurtpreventie WhatsApp: de spelregels

De Buurtpreventie WhatsApp wordt helaas nog steeds te vaak gebruikt voor niet-dringende zaken zoals gevonden voorwerpen of verdwaalde katten. Dat zorgt ervoor dat deelnemers afhaken, waardoor de buurtpreventie zijn bereik verliest, en daarmee zijn functie.

Daarom willen we iedereen nog eens herinneren aan de spelregels. Iedereen heeft die bij aanmelding gekregen. Wie zich daar niet aan houdt, kan zonder enige discussie worden verwijderd.

Spelregels
Het doel van de groep is digitale buurtpreventie. De groep is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen en het voorkomen van misdrijven. Wanneer plaatsen we een melding? Een paar voorbeelden:

  • Als u iemand op heterdaad betrapt die probeert in te breken in een woning of auto.
  • Als u ziet dat iemand fietsen, brommers of scooters in een busje of bestelwagen aan het laden is.
  • Als u vreemde personen ziet die overal naar binnen kijken of in brandgangen verdwijnen.
  • Bij vreemde auto’s die langzaam rondjes rijden door de wijk en daarbij verdacht gedrag vertonen.
  • Als u vreemde geluiden hoort, vooral ’s nachts, zoals glasgerinkel of een boorgeluid e.d.
  • Als iemand zich met een smoes of babbeltruc probeert binnen te praten in een woning.
  • Als een vreemd persoon zich langdurig ophoudt bij plaatsen waar kinderen spelen.
  • Bij vermissing van kinderen (absoluut GEEN huisdieren en voorwerpen).
  • Andere urgente onvoorziene zaken waarbij dringend de aandacht van wijkbewoners nodig is.

Respecteer privacy
Wees terughoudend met het plaatsen van foto’s. Doe dit alleen als al bekend is dat het om personen gaat die een strafbaar feit hebben gepleegd of waarvan een groot vermoeden bestaat dat ze dit van plan zijn. Respecteer andermans privacy. Noem nooit personen/vermoedelijke daders bij naam in de WhatsApp-groep. Dit doe je als dat nodig is direct bij de wijkagent.

Noteer gegevens
Er zijn geen vaste regels over wat nu wel of niet verdacht is. ‘‘s Nachts is iets eerder verdacht dan overdag. U moet zelf overwegen of u de politie wilt zien verschijnen en een melding in de groep plaatst. Bedenk wel dat 112 een hogere prioriteit heeft dan een melding in de groep. Wees niet bang om het alarmnummer te bellen. De politie vindt het helemaal niet erg als het achteraf loos alarm blijkt te zijn. We kunnen beter een keer teveel bellen dan helemaal niet. Gaat het om verdachte personen of voertuigen, dan zal de politie eerst om een signalement of kenteken vragen. Probeer dus zoveel mogelijk gegevens te noteren.

Geen buurthuis
Als er een melding is geplaatst in de groep, houd de conversatie dan kort en zakelijk. Kom NIET met reacties zoals ‘Goed gedaan!’, ‘Top!’, ‘Oké’ en dat soort kreten. Dat verstoort de melding alleen maar. De wijkagent, die meeleest, zit daar ook niet op te wachten. Dus ook geen duimpjes of smileys plaatsen. Vergeet niet dat we in een buurtpreventiegroep zitten en niet in een buurthuis.

Aanmelden?
Iedereen die 18 jaar of ouder is kan zich aanmelden via een email met naam, adres en mobiel nummer. Er zijn vier groepen: noord, zuid, oost en west.

De indeling van de straten per groep staat op de website. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via www.wabpvenray.nl.

Delen mag!