Brainstormsessie over dorpsondersteuner in Oostrum

De dorpsraad wil onderzoeken of het voor Oostrum nuttig is om een dorpsondersteuner aan te stellen. De aanleidingen hiervoor waren onder andere de concrete vraag van een inwoonster van Oostrum, en ook ontwikkelingen en ervaringen in verschillende andere dorpen in Venray en de regio.

Wat doet een dorpsondersteuner?

Dorpsondersteuners zijn de ogen en oren van de gemeenschap. Ze zijn het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor inwoners met hulpvragen op allerlei terreinen. Anderzijds zijn ze ook het aanspreekpunt voor (zorg-)organisaties die aansluiting zoeken bij de gemeenschap. Ze zijn de spin in het web: coördinerend, signalerend, adviserend en ondersteunend. En heel belangrijk: een dorpsondersteuner werkt in opdracht van het dorp, niet van de gemeente of de welzijnsorganisatie.

Elke dorp heeft eigen behoeften, en ook elke dorpsondersteuner legt eigen accenten. Maar in het algemeen is de opdracht als volgt:

  • één loket bieden voor hulpvragen van inwoners
  • individuele wensen en behoeften van hulpvragers verbinden met het aanbod van het informele en formele netwerk
  • het informele en formele netwerk op elkaar laten aansluiten

Met andere woorden: dorpsondersteuners zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners, en de verbindende schakel met zorgverleners, gemeente, welzijnswerkers en andere professionals. Ze brengen mensen bij elkaar, signaleren hulpvragen en stimuleren samenredzaamheid.

Mantelzorg en burenhulp zijn voorbeelden van het informele netwerk. In het formele netwerk zitten overheden en professionele organisaties, bijvoorbeeld voor de Participatiewet en de Wmo.

We willen benadrukken dat een dorpsondersteuner er niet alleen voor ouderen is, dat is een grote misvatting. Een jong gezin met kleine kinderen kan bijvoorbeeld moeite hebben om de weg te vinden in het woud aan regelingen. Een jeugdvereniging kan leden hebben die moeite hebben om de contributie te betalen. Jong en oud, gezinnen en alleenstaanden, iedereen kan er baat bij hebben.

Woensdagavond 20 december

In Ysselsteyn is sinds juni 2020 een dorpsondersteuner actief. Ook in andere kerkdorpen van Venray wordt ernaar gekeken, en in de regio zijn er vergelijkbare initiatieven. In de gemeente Venray wordt kennis van de dorpen uitgewisseld in de werkgroep Zorg van het dorpsradenoverleg (DRO).

Om te kijken of er in Oostrum behoefte is aan een dorpsondersteuner, organiseren we een brainstormsessie voor geïnteresseerde inwoners. Tijdens deze bijeenkomst willen we de wenselijkheid, mogelijkheden en haalbaarheid van een dorpsondersteuner in ons dorp bespreken.

Wilt u hieraan deelnemen, neem dan contact op met Kees Spitters via kees@dorpsraadoostrum.nl of 06-22455963. We kunnen u dan vooraf meer informatie sturen, bijvoorbeeld modellen die laten zien hoe een dorpsondersteuner kan worden ingezet.

De bijeenkomst is op woensdag 20 december van 19:30 tot 21:30 in D’n Oesterham.

Meer informatie

Delen mag!