Paschalis hotel-hostel

Zaterdag 24 juni 2017.
Uitnodiging door Pieter Bosma (nieuwe koper) voor een bezichtiging en te horen welke plannen er liggen voor paschalis.
Aanwezig: Pieter Bosma koper paschalis
Leo Lenssen, Lizette Janssen en Coert Voesten van dorpsraad.

Bestemming:
Paschalis zal worden verbouwd tot Hotel-hostel. Het hotel ****(hoofdzakelijk zakelijk) zal ongeveer 30 kamers bevatten. Het hostel zal bestaan uit ongeveer 60 kleine kamers met gezamelijke douches en keukens. Het hostel is hoofdzakelijk bedoeld voor fietsers, wandelaars die goedkoop gebruik willen maken van een slaapplaats, meestal voor 1 nacht.
De kerk zal gebruikt kunnen worden als trouwlocatie.
In het gebouw komt een restaurant die voor iedereen toegankelijk is, dus niet alleen voor hotelgasten.

Het bestemmingsplan zal dus hotel/horeca worden. Op de vraag of er in het hostelgedeelte dan ook arbeidsmigranten geplaatst zouden kunnen worden was Pieter Bosma heel duidelijk: Het is niet de bedoeling, hij zou er niets aan kunnen verdienen en is niet zijn doelgroep.

Verbouwing:
Paschalis zal zijn oorspronkelijke gezicht blijven behouden. Kerk, gangen, ramen (glas in lood) en vloeren zullen zo veel mogelijk blijven behouden.
Leidingen en nepwanden zullen allemaal vervangen worden.
Naast de tuin zal ook de prachtige oprijlaan weer in ere worden hersteld.

Tijdspad:
De verwachting is dat einde 2017 het bestemmingsplan is gewijzigd en dat begonnen kan worden met verbouwen. Dit zal ongeveer 8 á 9 maanden in beslag nemen.

Informeren dorp:
Pieter wil een soort informatiedag met rondleidingen organiseren voor het dorp. Dit als meer bekend is hoe het er precies komt uit te zien en als er tekeningen zijn van de verbouwing. Wij hebben hem hulp aangeboden om dorpsgenoten te bereiken.

“Dichtligtijd” significant verkort!!!!

17 april lieten we weten dat we met ProRail in gesprek waren voor de lange wachttijden bij de spoorwegovergang.
We kregen zojuist het bericht dat de oplossing voor het verkorten van de dichtligtijd op de Mgr. Hanssenstraat te in Oostrum geactiveerd is. Dit betekent dat de dichtligtijd van de overweg nu substantieel verkort is.
Laat u ons weten of u dat ook ervaart?
Oostrum, Leefbaar, Samen met Pro-rail

Trendsportal

Trendsportal “Slimme mobiliteit voor morgen” nodigt u uit voor een interactieve sessie op 19 juni 2017. Centraal staat de ontwikkeling van mobiliteit in de gemeente Venray. Hieronder vindt u het programma.
Mogen we u ook verwelkomen? Aanmelden kan tot en met 15 juni met het aanmeldformulier op deze website.

 

 

Wat is Trendsportal?

Trendsportal is een initatief van de acht gemeenten die samen het Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg vormen. Graag ontwikkelen wij samen met u een visie op mobiliteit van de toekomst. Trendsportal biedt inwoners, bedrijven, belangstellenden een verfrissende kijk op verkeers- en vervoersvraagstukken in Noord-Limburg. Op 19 juni maken we inzichtelijk wat dit betekent voor de gemeente Venray. Denkt u met ons mee?


Een inspirerende avond in het teken van mobiliteit

Op deze avond gaan we in op de toekomstige veranderingen in de wereld om ons heen en wat dat betekent voor mobiliteit. Een inspirerende avond in het teken van mobiliteit. Onderweg werken in een zelfsturende auto? Thuis meteen een nieuwe broodrooster printen als de oude stuk is? Ontwikkelingen die dichterbij zijn dan u denkt! Daarom bouwen we graag samen met u aan duurzame, slimme mobiliteit voor morgen. Alle vervoermiddelen hebben onze aandacht dus ook bijvoorbeeld de agrarische mobiliteit. In deze interactieve sessie denkt u, samen met geïnteresseerden uit diverse sectoren, zoals de zorg, economie, logistiek en onderwijs, met ons mee over mobiliteit in 2040. We dagen u uit om vanuit uw eigen invalshoek bij te dragen aan een gemeenschappelijke visie op de toekomst van mobiliteit in Noord-Limburg. Die visie vertalen we samen naar bijpassende doelen en acties.
Het programma van 19 juni 2017
Vanaf 17.30 uur bent u welkom in de Schouwburg van Venray aan het Schouwburgplein 1. Wij zorgen voor de broodjes en de soep. Het programma ziet er globaal als volgt uit:

 

 17.30 – 18.00 uur
 Ontvangst, registratie en buffet met soep en broodjes
 18.00 – 18.15 uur
 Welkom en uitleg programma
 18.15 – 18.45 uur
 Inspiratiesessie over toekomstige ontwikkelingen
 18.45 – 19.30 uur
 Vlindersessie: wat is belangrijk voor Venray in 2040?
 19.30 – 19.45 uur
 Pauze
 19.45 – 20.30 uur
 Verdiepingssessie: wat moeten we nu al doen?
 20.30 – 21.00 uur
 Terugkoppeling over de oogst van de avond
 21.00 uur
 Afsluiting

 

Contact en aanmelden
Aanmelden kan tot en met 15 juni met het aanmeldformulier op de website. Heeft u vragen of suggesties? Stuur een e-mail naar info@trendsportal.nl
We verheugen ons op een inspirerende avond!

Met vriendelijke groet namens Trendsportal,

Wethouder Ike Busser                                                                 

Gemeente Venray


Wethouder Jan Loonen
Gemeente Venray

 

Bart Sligter

Beleidsadviseur Gemeente Venray

Spoorvernieuwing in Oostrum

ProRail vernieuwt van vrijdagavond 16 juni tot en met maandagochtend 19 juni een deel van het spoor in Oostrum. Dat is nodig om het spoor in goede conditie te houden zodat treinen er veilig en comfortabel overheen kunnen blijven rijden. De werkzaamheden zijn tussen de overweg Monseigneur Hanssenstraat en de overweg Witte Vennenweg. In dit weekend worden spoorstenen (ballast), dwarsliggers, spoorstaven en wissels vernieuwd.

Overweg afgesloten

Tijdens de werkzaamheden is de overweg Monseigneur Hanssenstraat in Oostrum afgesloten. De omleidingsroute die wordt gebruikt is dezelfde als die al langere tijd wordt gebruikt voor de lopende wegwerkzaamheden.

Depots

Voor het opslaan en laden en lossen van spoorballast en dwarsliggers worden een aantal depots ingericht. Er zijn depots bij de overweg Monseigneur Hanssenstraat, ter hoogte van de Oirloseweg 4 en bij de kruising Oirloseweg / Witte Vennenweg. De bouwkeet zal ter hoogte van Stationsweg 213 staan.

Bouwverkeer

De spoorballast wordt per vrachtwagen aan- en afgevoerd. Dat gebeurt van zaterdag 17 juni, ca. 06.00 uur, tot en met zondag 18 juni, 08.00 uur. De vrachtwagens rijden via twee routes: Oirloseweg, Germaan, Oostrumse Beek en Stationsweg, Henri Dunantstraat, Germaan, Oostrumse Beek.

Mogelijke hinder

Naast de vrachtwagens wordt bij de spoorwerkzaamheden divers materieel gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een stopmachine om het ballastbed onder het spoor op de juiste hoogte te krijgen en aan een hijskraan die op de rails staat. Ook een aggregaat en werkverlichting horen hierbij. Van het werk en het te gebruiken materieel kunt u hinder ervaren. Onze mensen proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving.

Gevolgen voor het treinverkeer

Tijdens de werkzaamheden rijden er geen treinen. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.arriva.nl of www.ns.nl.

Heeft u vragen? Met vragen kunt u terecht bij ProRail via www.prorail.nl/contact of u belt naar 0800-776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 08.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast uiteraard ook buiten kantooruren.

Attenderingsservice gemeente Venray, ‘Over uw Buurt’

Sinds kort worden de publicaties van de gemeente Venray m.b.t. bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten etc. via een nieuw systeem bij Overheid.nl gepubliceerd.

Het is nu voor iedereen mogelijk om zich aan te melden bij de attenderingsservice.

U ontvangt dan informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving.

De informatie kan u ontvangen via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. Ook kan u de informatie online bekijken. U kunt zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen.

 

Met ‘Over uw buurt blijft iedereen snel en eenvoudig op de hoogte van de meest recente berichten over de ontwikkelingen in de buurt of wijk.

Hieronder in de rechtstreekse link.

https://overuwbuurt.overheid.nl

Het melden van kapotte straatverlichting

Het melden van kapotte straatverlichting kan op de volgende 3 manieren:

  • Ga naar de website van de gemeente Venray https://www.venray.nl, klik op “Meldingen, klachten en bezwaar” en vervolgens op “Melding”.

Als je dan door klikt kun je  een melding doen op de website van Nobralux. En als je daar je mailadres invult krijg je ook een melding als de storing opgelost is.

Probeer altijd het mastnummer te vermelden.

THEMA Avond van de Dorpsraad 9 mei

Wij nodigen u allen uit voor het bijwonen van de THEMA Avond van de Dorpsraad.

9 mei 20:00 in de Oesterham.

Thema: Uitslag DOP enquête + opknappen Oesterham

Wist u dat:

  • 370 Oostrummers de enquête hebben ingevuld
  • 96% van de mensen zich veilig voelt in Oostrum
  • Hoog grondwater nog al een thema is
  • Verkeersveiligheid ruimte biedt voor verbetering
  • 90% zich verbonden voelt met Oostrum